Untitled Document
Untitled Document

महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ

अधिकारिगणाः एवंच आचार्यवर्या

गुरुकुलस्य कुशलं तथाच-सफल प्रबंधनाय पठन-पाठनाय च योग्याधिकारिगणेभ्य विद्वद्भ्यश्च इयं सेवा प्रदत्तास्ति। गुरुकुलस्य प्रधाना: श्रीमन्तः दौलतराम कटारिया महाभागाः सन्ति ये सेवानिवृत्ता: वित्ताधिकारीवर्या: सन्ति। शिक्षण व्यवस्थायाः संचालनाय डॉ. श्री नरेद्र मदान महाभागानां नियुक्तिः अस्ति ये दिल्ली विश्वविद्यालयतः सेवानिवृत प्राध्यापका: सन्ति। शिक्षणे, अनुशासने, कार्यालयप्रबंधने निम्नलिखिताः आचार्याः कर्मकराश्च नियुक्ताः सन्ति


नाम
पद
शिक्षा
चित्र
आचार्याः श्री राकेश द्विवेदी वर्या
प्रधनाचार्या
आचार्य साहित्य, पुराणेतिहास
आचार्याः श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी वर्या
आचार्य
न. व्याकरण-साहित्य-पुराणेतिहासाचार्य, शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
आचार्याः डॉ. श्री शेषकुमार शर्मवर्या
आचार्य
आचार्य न. व्याकरण & PhD
श्रीमत्यः राधा त्रिपाठी
अध्यापिका
साहित्याचार्य, शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
श्री विपिन तिवारीवर्या
शिक्षक -हिन्दी
एम.ए. (हिन्दी), शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
आचार्याः श्री ब्रह्मदेववर्या
शिक्षक - व्याकरण
आचार्य व्याकरण, शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
श्री अमित टोकसवर्या
शिक्षक -गणित व विज्ञान
बी.ए., शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
कु. शिल्पा
आंग्लभाषाध्यापिका
एम.एस.सी., (बी.एड.) (आंग्लभाषाध्यापिका)
धर्माचार्याः श्री राकेश कौशिक वर्या
संरक्षक
बी.ए.
. श्री संदीप
कम्प्यूटर टीचर
बी.एस.सी (IT)
श्री सुशील तिवारी वर्या
कार्यालयीय कर्मकर
बी.एस.सी
श्री सामेदेव राठी वर्या
कराटे प्रशिक्षण
कराटे प्रशिक्षण, 6 कृष्ण पट्टिका
श्री राकेश वर्मा वर्या
शिक्षक
संगीताचार्य