Untitled Document
Untitled Document

महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ

प्रशिक्षितविद्यार्थीनां नियुक्तयः उपलब्धयश्च

मिशने उषित्वा विभिन्नेषु क्षेत्रेषु पूर्णतां प्राप्य तथाच निष्णातो: भूत्वा निम्नलिखिता: धर्माचार्याः मिशनस्य आश्रमेषु पूज्यश्रीणां प्रतिनिधिरूपेण मिशनस्य कार्याणि विस्तारयन्ति-

धर्माचार्याः प्रशिक्षणं पूरयित्वा स्व पारिवारिक कारणात् मिशने उषित्वा कार्यं न कुर्वन्ति ते सर्वे धर्माचार्याः देशस्य भिन्न-भिन्न नगरेषु धार्मिक जागरणे तथा च विस्तारकार्येषु संलग्नाः सन्ति। तथा च तत्रैव उषित्वा महाराजश्री: महोदयानाम् संकल्पान् पूर्णकर्तुं भावान् स्थापयित्वा समाजस्य सेवां कुर्वन्ति।

धर्माचार्य अनिल झा जी आनंदधाम आश्रम
धर्माचार्य रामकुमार पाठक जी सूरत बाल आश्रम
धर्माचार्य कुलदीप पाण्डेय जी देहरादून आश्रम
धर्माचार्य शिवदत्त मिश्र जी अकोला आश्रम
धर्माचार्य रजनीश भट्ट जी कानपुर आश्रम
धर्माचार्य अनिल ध्यानी जी आनंदधाम आश्रम
धर्माचार्य रामकैलाश त्रिपाठी जी नागपुर आश्रम
धर्माचार्य रतनेश त्रिपाठी जी पानीपत आश्रम
धर्माचार्य अजयकांत मिश्र जी मुरादाबाद आश्रम
धर्माचार्य महेश शर्मा जी कानपुर आश्रम
धर्माचार गौरव दुबे राधा माधव मंदिर, पूर्वी दिल्ली
धर्माचार्य तारकेश्वर मिश्र जी करनाल आश्रम
धर्माचार्य श्री डा. शेष कुमार शर्मा जी आनंदधाम आश्रम
धर्माचार्य राकेश कौशिक जी आनंदधाम आश्रम
धर्माचार्य रामबिहारी जी आनंदधाम आश्रम
धर्माचार्य मुरारी झा आनंदधाम आश्रम
श्री अभिषेक तिवारी आनंदधाम आश्रम